Thursday, October 29

बाबाको निधन भएको। आमा छोराको उपचार गर्न नसकेर अस्पताल बाटै हराएको। २ बर्षका बाबुलाई उच्च ज्वरो आई प्यूठान विजुवार जिल्ला अस्पताल अन्तरंग विभागको बेड नम्बर २ मा अचेत।

August 29, 2020 79

बाबाको निधन भएको। आमा छोराको उपचार गर्न नसकेर अस्पताल बाटै हराएको। २ बर्षका बाबुलाई उच्च ज्वरो आई प्यूठान विजुवार जिल्ला अस्पताल अन्तरंग विभागको बेड नम्बर २ मा अचेत। लक्ष्मी नाम गरेका आफन्तले बच्चालाई कुरेर बसेको। डाक्टरहरुका अनुसार भेन्टिलरमा राखेर थप उपचार गर्न सुबिधा सम्पन्न अस्पताल पठाउनुपर्नै। आर्थिक तथा भौतिक समस्या भएको।कृपया सहयोगी मनहरुका लागी यो हार्दिक अनुरोध हो।
सम्पर्क नम्बरहरु-
086460440
9857833766
9857833751
दिल निसानी मगरको वाल बाट

प्रतिकृया दिनुहोस्