Friday, April 23

मनकामना माताले हामी सबैको रक्षा गरून्। गोरखा मनकामना माताको दर्शन गर्न कृपया कमेन्टमा “?️मनकामना माताकी जय?” लेखी सेयर गर्नुहोस्।

September 4, 2020 152

मनकामना माताले हामी सबैको रक्षा गरून्। गोरखा मनकामना माताको दर्शन गर्न कृपया कमेन्टमा “?️मनकामना माताकी जय?” लेखी सेयर गर्नुहोस्।

मनकामना माताले हामी सबैको रक्षा गरून्। गोरखा मनकामना माताको दर्शन गर्न कृपया कमेन्टमा “?️मनकामना माताकी जय?” लेखी सेयर गर्नुहोस्।

प्रतिकृया दिनुहोस्