Tuesday, January 19

मनकामना माताले हामी सबैको रक्षा गरून्। गोरखा मनकामना माताको दर्शन गर्न कृपया कमेन्टमा “🕉️मनकामना माताकी जय🙏” लेखी सेयर गर्नुहोस्।

September 4, 2020 108

मनकामना माताले हामी सबैको रक्षा गरून्। गोरखा मनकामना माताको दर्शन गर्न कृपया कमेन्टमा “🕉️मनकामना माताकी जय🙏” लेखी सेयर गर्नुहोस्।

मनकामना माताले हामी सबैको रक्षा गरून्। गोरखा मनकामना माताको दर्शन गर्न कृपया कमेन्टमा “🕉️मनकामना माताकी जय🙏” लेखी सेयर गर्नुहोस्।

प्रतिकृया दिनुहोस्