Saturday, January 23

पलाञ्चोक भगवतिले हामी सबैको रक्षा गरून्। पलाञ्चोक भगवती को दर्शन गर्न कृपया कमेन्टमा “🕉️पलाञ्चोक माताकी जय🙏” लेखी सेयर गर्नुहोस्।

September 4, 2020 172

पलाञ्चोक भगवतिले हामी सबैको रक्षा गरून्। पलाञ्चोक भगवती को दर्शन गर्न कृपया कमेन्टमा “🕉️पलाञ्चोक माताकी जय🙏” लेखी सेयर गर्नुहोस्।

पलाञ्चोक भगवतिले हामी सबैको रक्षा गरून्। पलाञ्चोक भगवती को दर्शन गर्न कृपया कमेन्टमा “🕉️पलाञ्चोक माताकी जय🙏” लेखी सेयर गर्नुहोस्।

प्रतिकृया दिनुहोस्