Friday, April 23

निशुम्भशुम्भमर्दिनीं प्रचण्डमुण्डखण्डिनीम् ।​ ​ वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विष्णुपादुकाम् ॥ शुभ प्रभात, शुभ बिहानी, शुभ दिन यहाँहरू सबैको दिन मंगलमय रहोस् देवी भगवती विष्णुपादुका माताले सबैको रक्षा गरून्।

September 4, 2020 397

निशुम्भशुम्भमर्दिनीं प्रचण्डमुण्डखण्डिनीम् ।​ ​
वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विष्णुपादुकाम् ॥
शुभ प्रभात, शुभ बिहानी, शुभ दिन
यहाँहरू सबैको दिन मंगलमय रहोस्
देवी भगवती विष्णुपादुका माताले सबैको रक्षा गरून्।

निशुम्भशुम्भमर्दिनीं प्रचण्डमुण्डखण्डिनीम् ।​ ​
वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विष्णुपादुकाम् ॥
शुभ प्रभात, शुभ बिहानी, शुभ दिन
यहाँहरू सबैको दिन मंगलमय रहोस्
देवी भगवती विष्णुपादुका माताले सबैको रक्षा गरून्।

Image may contain: one or more people

प्रतिकृया दिनुहोस्