Thursday, March 4

आमा सा*स फेर्नु भयो भन्दा भन्दै हातै फुस्कियो मैले मेरीआमालाई ब*चाउन सकिन भन्दै छोरीले आँ*सु बगाइन्

September 4, 2020 166

आमा सा*स फेर्नु भयो भन्दा भन्दै हातै फुस्कियो मैले मेरीआमालाई ब*चाउन सकिन भन्दै छोरीले आँ*सु बगाइन्

आमा सा*स फेर्नु भयो भन्दा भन्दै हातै फुस्कियो मैले मेरीआमालाई ब*चाउन सकिन भन्दै छोरीले आँ*सु बगाइन्

प्रतिकृया दिनुहोस्