Sunday, October 25

शिव लिंगलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने यि इन्जिनियरको निधन शिवलिँगलाइ फुटाइएकै स्थानमा बनाइयो शिव मन्दिर दिनकै कैयौं भक्तजन मन्दिरमा जान्छन्

September 6, 2020 109

शिव लिंगलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने यि इन्जिनियरको निधन शिवलिँगलाइ फुटाइएकै स्थानमा बनाइयो शिव मन्दिर दिनकै कैयौं भक्तजन मन्दिरमा जान्छन्

शिव लिंगलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने यि इन्जिनियरको निधन | Media Np Online

शिव लिंगलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने यि इन्जिनियरको निधन शिवलिँगलाइ फुटाइएकै स्थानमा बनाइयो शिव मन्दिर दिनकै कैयौं भक्तजन मन्दिरमा जान्छन्

प्रतिकृया दिनुहोस्