Tuesday, January 19

शुभ बिहानी । ॐ नम शिवाय , हर हर महादेव ॐ लेखि एक एक सेयर गर्नुहोस् तपाईँ ले चाहे सबै मनोकामना पुरा हुनेछ।

September 7, 2020 39

शुभ बिहानी ।
ॐ नम शिवाय ,
हर हर महादेव
ॐ लेखि एक एक सेयर गर्नुहोस् तपाईँ ले चाहे सबै मनोकामना पुरा हुनेछ।

Image may contain: outdoor

प्रतिकृया दिनुहोस्