Monday, May 10

निकै भाग्यमानी ले मात्र देख्छ नागमणी.. देख्नेबितिकै चोखो मनले ॐॐॐ लेखी माथि ??? पेज लाइक गरेर सेयर गर्नुहोला अबको १ घण्टामा अतिनै शुभ समाचार पाउनुहुनेछ.. ???

November 30, 2020 324

निकै भाग्यमानी ले मात्र देख्छ नागमणी.. देख्नेबितिकै चोखो मनले ॐॐॐ लेखी माथि ??? पेज लाइक गरेर सेयर गर्नुहोला अबको १ घण्टामा अतिनै शुभ समाचार पाउनुहुनेछ.. ???
नागमणी लाईक र सेयर जरुर गर्नुहोला है मनले आटेको कुरा पुग्नेछ???

निकै भाग्यमानी ले मात्र देख्छ नागमणी.. देख्नेबितिकै चोखो मनले ॐॐॐ लेखी माथि ??? पेज लाइक गरेर सेयर गर्नुहोला अबको १ घण्टामा अतिनै शुभ समाचार पाउनुहुनेछ.. ???
नागमणी लाईक र सेयर जरुर गर्नुहोला है मनले आटेको कुरा पुग्नेछ???

प्रतिकृया दिनुहोस्